Axolotl na souši: Přizpůsobení se novému prostředí


Categories :

Axolotli (Ambystoma mexicanum) jsou obvykle spojováni s vodním prostředím, jelikož jsou vodními tvory. Přesto existují situace, kdy se axolotli mohou přizpůsobit a přežít i na souši. Zde si přiblížíme, jak axolotl dokáže zvládnout tento přechod na nové prostředí.
Axolotl na souši

 

  1. Ztráta vnějších žaber: Většina axolotlů se vyvíjí s vnějšími žábrami, které jim umožňují dýchat pod vodou. Při přechodu na souši však mohou axolotli ztratit tyto vnější žábry a nahradit je plicy. Tento proces je známý jako metamorfóza a obvykle se vyskytuje u axolotlů v určitém stadiu jejich vývoje.
  2. Změna stravy: Axolotli na souši musí také změnit svou stravu. Vodní axolotli jsou přizpůsobeni konzumaci živých živočichů včetně hmyzu, korýšů a menších ryb. Avšak axolotli na souši se musí spoléhat na potravu, kterou najdou na pevnině, jako jsou červi, slimáci a různé druhy hmyzu.
  3. Vlhkost prostředí: Axolotli na souši jsou závislí na dostatečné vlhkosti prostředí. Jejich pokožka je citlivá na vysychání a potřebuje udržovat určitou úroveň vlhkosti. Proto je důležité poskytnout axolotlům vhodné prostředí, které jim zajistí dostatečnou vlhkost, například pomocí substrátu, který udržuje vlhkost, nebo pravidelným postřikem vodou.
  4. Ochrana před vysycháním: Axolotli nemají na souši žádnou ochranu před přímým slunečním zářením a vysycháním. Proto je důležité zajistit jim přístřešek nebo úkryt, který je ochrání před přímým sluncem a udrží jejich pokožku vlhkou.

Je důležité si uvědomit, že přechod axolotla na souš není přirozený stav a může pro ně být stresující. Je proto nezbytné zajistit jim vhodné podmínky, které budou co nejvíce simulovaly jejich přirozené prostředí ve vodě.

Přestože axolotli jsou považováni za vodní tvory, je fascinující sledovat, jak se dokáží adaptovat na nové prostředí na souši. Jejich schopnost přežít a přizpůsobit se novým podmínkám je důkazem jejich přizpůsobivosti a odolnosti.