Parametry vody pro správné chování axolotlů


Categories :
Štítky:

Správné prostředí v akváriu je pro zdraví a pohodu axolotlů (Ambystoma mexicanum) zásadní. Kromě teploty vody je důležité dbát na další parametry vody, které mají vliv na jejich životní prostředí. Zde je přehled hlavních parametrů vody a jejich optimální rozsah pro chov axolotlů:

Parametry vody pro správné chování akolotlů

 

  1. Teplota vody: Axolotlové jsou chladnomilní tvorové a preferují teplotu vody mezi 16-18 °C. Je důležité udržovat stabilní teplotu vody, aby se axolotlové cítili pohodlně a neměli problémy s tepelným šokem.
  2. pH: pH je měřítko kyselosti nebo zásaditosti vody. Pro axolotly je ideální rozsah pH mezi 7,0-7,5, což je mírně zásadité prostředí. Vysoké nebo nízké hodnoty pH mohou mít negativní vliv na jejich zdraví a pohodu.
  3. Tvrdost vody: Tvrdost vody odkazuje na obsah minerálů, jako je vápník a hořčík, ve vodě. Pro axolotly je optimální rozsah tvrdosti vody mezi 10-20 dGH (německá tvrdost), což je středně tvrdá voda. Příliš měkká nebo příliš tvrdá voda může mít negativní vliv na jejich zdraví.
  4. Ammoniak a dusičnany: Ammoniak a dusičnany jsou produkty rozkladu odpadních látek ve vodě. Tyto látky mohou být toxické pro axolotly, pokud jsou přítomny v nadměrném množství. Je důležité pravidelně testovat hladinu amoniaku a dusičnanů ve vodě a udržovat je na bezpečných úrovních.
  5. Chlor: Chlor obsažený ve vodě z vodovodu může být pro axolotly toxický. Je nezbytné odstranit chlor z vody před přidáním do akvária. Toho lze dosáhnout pomocí chloraminu odstraňujících přípravků nebo necháním vody odstát po dobu alespoň 24 hodin.

Je důležité pravidelně monitorovat a udržovat správné parametry vody pro axolotly. Můžete použít vhodné testovací sady nebo se poradit s odborníkem na chov axolotlů. Dodržování správných parametrů vody pomůže udržet vaše axolotly zdravé a aktivní.